- Senaste inlägg taggade med Gud  Tillbaka

Klä er i kärleken. Kolosserbrevet 3:14
16 timmar sedan av Isa i Hjulbentochfyrbent
Men framför allt, klä er i kärleken, som är fullkomlighetens band. Kolosserbrevet 3:14

Jag prisar HERREN som ger mig råd. Psaltaren 16:7
I förrgår av Isa i Hjulbentochfyrbent
Jag prisar HERREN som ger mig råd. Psaltaren 16:7

Frambär era kroppar som ett levande och heligt offer. Romarbrevet 12:1
3 dagar sedan av Isa i Hjulbentochfyrbent
Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud-er andliga gudstjänst. Romarbrevet 12:1

Därför ska fienden förfölja dem. Hosea 8:3
4 dagar sedan av Isa i Hjulbentochfyrbent
Israel har förkastat det som är gott, därför ska fienden förfölja dem. Hosea 8:3

Jubla av glädje! Psaltaren 68:4
4 dagar sedan av Isa i Hjulbentochfyrbent
Men de rättfärdiga är glada, de fröjdar sig inför Gud och jublar av glädje. Psaltaren 68:4

Min Gud, dröj inte! Psaltaren 40:18
2021-10-09 15:58:24 av Isa i Hjulbentochfyrbent
Jag är betryckt och fattig, men Herren tänker på mig. Du är min hjälp och befriare. Min Gud, dröj inte! Psaltaren 40:18

För att leva är för mig Kristus och döden en vinst. Filipperbrevet 1:21
2021-10-07 06:55:33 av Isa i Hjulbentochfyrbent
För att leva är för mig Kristus och döden en vinst. Filipperbrevet 1:21

Pröva vad som är behagligt för Herren. Efesierbrevet 5:10
2021-10-04 14:32:49 av Isa i Hjulbentochfyrbent
Pröva vad som är behagligt för Herren. Efesierbrevet 5:10

Om dagen sänder HERREN sin nåd. Psaltaren 42:9
2021-10-03 22:23:52 av Isa i Hjulbentochfyrbent
Om dagen sänder HERREN sin nåd, och om natten är hans sång hos mig, en bön till mitt livs Gud. Psaltaren 42:9

Må Gud vara nådig mot oss. Psaltaren 67:2
2021-10-01 08:41:15 av Isa i Hjulbentochfyrbent
Må Gud vara nådig mot oss och välsigna oss, må han låta sitt ansikte lysa över oss. Psaltaren 67:2

Vad en människa sår, ska hon också skörda. Galaterbrevet 6:7
2021-09-30 07:27:25 av Isa i Hjulbentochfyrbent
Låt er inte bli vilseförda. Gud driver man inte med, för vad en människa sår, det ska hon också skörda. Galaterbrevet 6:7

Mitt folk går under av brist på kunskap. Hosea 4:6
2021-09-29 21:17:53 av Isa i Hjulbentochfyrbent
Mitt folk går under av brist på kunskap. Hosea 4:6

Abraham trodde Gud. Jakobs brev 2:23
2021-09-28 03:09:43 av Isa i Hjulbentochfyrbent
Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet och han blev kallad Guds vän. Jakobs brev 2:23

Dina dagars tal ska jag göra fullt. Andra Moseboken 23:26
2021-09-27 09:35:39 av Isa i Hjulbentochfyrbent
Dina dagars tal ska jag göra fullt. Andra Moseboken 23:26

Härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda. Romarbrevet 2:10
2021-09-26 07:55:30 av Isa i Hjulbentochfyrbent
Men härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda, juden först men också hedningen. Romarbrevet 2:10

Om jag inte hade kärlek så vore jag ingenting. Första Korintierbrevet 13:2
2021-09-25 06:15:56 av Isa i Hjulbentochfyrbent
Och om jag kunde profetera och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Första Korintierbrevet 13:2

Hela mig, HERRE! Psaltaren 6:3
2021-09-24 09:14:46 av Isa i Hjulbentochfyrbent
Förbarma dig över mig, HERRE, för jag är kraftlös. Hela mig, HERRE, för jag är förskräckt i mitt innersta Psaltaren 6:3

Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta. Ordspråksboken 3:5-6
2021-09-23 01:03:09 av Isa i Hjulbentochfyrbent
Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar. Ordspråksboken 3:5-6

Vi kan bli adopterade som Guds barn ❤
2021-09-22 09:06:35 av Isa i Hjulbentochfyrbent

Tillbaka till taggmolnet